Potřebné doklady ke zkoušce

 

Občané České republiky:

  • Platný a neponičený občanský průkaz,
  • poplatek za zkoušku = 700 Kč,
  • ukončený kurz autoškoly.

 

Cizinci:

  • Potvrzení o obvyklém pobytu v České republice (pobytové vízum, biometrie, vstupní vízum pro Schengenský prostor),
  • poplatek za zkoušku = 700 Kč,
  • ukončený kurz autoškoly.

 

Pozor pro cizince:

Pro vydání řidičského průkazu je každý žadatel povinen na Magistrátu, nebo Obecním úřadu doložit dle zákona 361/2000 Sb. obvyklé bydliště v České republice tj. (potvrzený nepřerušený pobyt v délce 6 měsíců a vztah k České republice např. rodinné vazby, pracovní zařazení, podnikání atd. viz zákon 361/2000 Sb. § 2 písmeno hh.)

Bez doložení obvyklého bydliště může být žadateli odmítnuto vydání řidičského průkazu ikdyž úspěšně složil závěrečnou zkoušku. Autoškola v tomto případě nevrací peníze za výuku a výcvik zpět žadateli.