Do autoškoly ​večer nebo ráno,

s Bohoušem to půjde samo!

Zákony a vyhlášky (aktuální znění k 1.5.2024)

 

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 

Vyhláška č. 294/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Jedná se prováděcí vyhlášku zákona 361/2000 Sb.

Zákon č. 56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

 

Zákon č. 247/2000 Sb.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Vyhláška č. 167/2002 Sb.

Vyhláška o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Prováděcí vyhláška zákona 247/2000 Sb.

 

Vyhláška č. 156/2008 Sb.

Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Prováděcí vyhláška zákona 247/2000 Sb.

 

Zákon č. 13/1997 Sb.

Zákon o pozemních komunikacích.

 

Vyhláška č. 31/2001 Sb.

Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů.